Retenz
Retenz

Retenz en de WKR

De afkorting WKR staat voor werkkostenregeling. Deze regeling is per 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers in Nederland en biedt handvatten om 1,2% van het totale fiscale loon uit te geven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw medewerkers. De WKR komt daarmee in plaats van alle 29 losse onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers.

Omdat Retenz gaat over de besteding van loon door de werknemer en niet over vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen vanuit de werkgever, is de werkkostenregeling op Retenz niet van toepassing. Er is geen fiscaal verschil tussen het laten uitbetalen van de bovenwettelijke (verlof)uren of het besteden via Retenz.

 

Retenz
WKR